Gemiddeld één keer per twee jaar organiseert Stichting de Kinderen een kinderweekend.

Tijdens het weekend staan we samen stil bij de vader of moeder die ziek is of overleden is. Dit weekend bestaat uit twee dagen met één overnachting. Een kinderweekend staat in het teken van rouwverwerking voor kinderen die recent een ouder verloren hebben of waarvan de ouder zal komen te overlijden. Met rouwverwerking bedoelen we alles wat je kunt voelen, denken en merken bij jezelf als je zoiets ergs meemaakt. Ieder kind rouwt anders. Toch zijn er wel dingen die veel kinderen hetzelfde beleven.

Met muziek, spel, creativiteit en ontspanning proberen we om samen dicht bij ons gevoel te komen. Veel kinderen vinden het fijn hun verdriet en zorgen te delen met kinderen die hetzelfde meemaken. Toch is het kinderweekend zeker geen sombere aangelegenheid. We proberen met ons enthousiaste team vrijwilligers een weekend te organiseren die de kinderen niet snel zullen vergeten en waarna mogelijk nog mooie vriendschappen zullen overblijven.