Onze Sponsoren

Om onze doelstelling te kunnen blijven realiseren zijn wij financieel voor 100% afhankelijk van grote en kleine giften en/of sponsors. Mocht u ons in welke vorm dan ook willen steunen,  neem dan contact met ons op.

Namens Stichting de Kinderen danken wij onderstaande bedrijven/ stichtingen voor hun financiële ondersteuning.

Tevens willen wij ook alle personen bedanken die hetzij financieel, hetzij op een andere wijze Stichting de Kinderen steunen. Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen zijn die Stichting de Kinderen een warm hart toedragen.

Stichting de Kinderen sponsoren?